Батькам майбутніх першокласників

Правила прийому до 1 класу на 2022-2023 навчальний рік 

 

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

 

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 2022-2023 н.р.?

Прийом  документів для вступу дитини в перший клас   розпочинається 1 березня 2022 року і буде здійснюватися за графіком, розміщеним на сайті та інформаційному стенді школи.

Графік прийому документів:

Понеділок  12.00 - 17.00

Четвер      09:00 – 15:00

 

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2022-2023 н.р.?

Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти документів для вступу до 1 класу — 31 травня

 

Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.

 

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:

- заяву про зарахування (Зразок заяви можна подивитися тут)

Важливо! Заява може бути надана власноруч (згідно графіка) або надана сканована копія чи фотокопія, направлена нарочним, електронною поштою zolotashcola13@ukr.net 

 (за вибором заявника).

- копію свідоцтва про народження дитини та ориuгінал;

- оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089,

«Карту профілактичних щеплень» за формою № 063/о

Важливо! Відсутність станом на 31 травня 2022 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу не пізніше 23 серпня 2022 року.

- у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів до 1 класу?

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування не є обов’язковою.

 

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

 Першочергово до 1 класу зараховуються діти:

-місце проживання яких, чи одного з батьків, на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально

-які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі

-які є дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). 

 

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на території обслуговування закладу?

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України,
 • посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення
 • біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи,
 • якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного
 • з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її батьків чи
 • законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця
 • проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р.
 • № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком
 • до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
 • особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509
 • “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81,
 • ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право
 • власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір
 • купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування
 • житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця
 • проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди
 • тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує
 • місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158
 • Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до
 • законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком
 • 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів
 • України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку
 • провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
 • дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.
 • № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
 • дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);
 • Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або
 • одного з її батьків чи законних представників.

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (Постанова КМ № 806 від 19.09.2018) Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа. 

 

Обов’язкові документи для зарахування дитини до школи:

1) заява про зарахування дитини до школи;

2) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

3) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

4) особова справа учня (якщо учень раніше навчався в школіі)

5) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);

6) оригінал або копія висновку ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру) для дитини з особливими освітніми потребами.

Присутність дитини при подачі документів необов’язкова.

Шановні батьки!

На сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до школи. Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та підтвердити її документами у закладі. 

Заклади загальної середньої освіти мають доступ до наступного функціоналу: особистий кабінет по обробці заявок; налаштування відображення закладу загальної середньої освіти на порталі; відображення точного місцезнаходження закладу освіти на мапі; можливість вказувати спроможність закладу на прийняття дітей у перший клас та багато іншого. Органи управління освітою мають доступ до загальної статистики реєстрації серед підпорядкованих ЗЗСО.

Інтернет-адреса порталу: https://school.isuo.org

Посилання на вхід до порталу та посилання на інструкцію щодо користування порталом.

Інклюзивний клас - це клас у закладі загальної середньої освіти, в якому серед інших учнів навчаються одна, дві або три дитини з особливими освітніми потребами. При цьому особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для таких дітей забезпечується шляхом створення для кожного учня індивідуальної програми розвитку, адаптації або модифікації навчального матеріалу асистентом вчителя, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, забезпечення учня спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку.

Організація такого навчання з наданням психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (із змінами).

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про освіту» інклюзивні або спеціальні класи утворюються в обов’язковому порядку на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, до якої обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру та, за потреби, інші документи, визначені Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016).

Comments: 0

Новини

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій. Вибір на користь України

https://drive.google.com/drive/folders/1P3V2IksuHU1ddDUaLi4v1dRSiaJGKM61

Вакантні місця для майбутніх першокласників

Приймаємо заяви до вступу в 1 клас до 31 травня 2022 року

У Золотобалківському ліцеї наявні вакантні місця для здобувачів освіти в 1 класі.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатись у 1 класі Золотобалківського ліцею Новоолександрівської сільської ради

http://www.la-strada.org.ua/

Національна дитяча"гаряча лінія"

Наша школа нагороджена дипломом  серед сільських шкіл у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Сайт учителя світової літератури

Раєнко В.І.

raenkovita.jimdo.com

Адреса:

вул. Шкільна, 13

с. Золота Балка

Нововоронцовський район

Херсонська область.

74214