Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках

Семінар-тренінг для молодих учителів

Хід семінару

1. Вправа «Знайомство». Очікування від семі¬нару

Мета: налаштувати учасників на активну роботу, створити комфортну атмосферу для всіх учасників.

Кожен учасник по черзі називає таку форму імені, якою він хоче, щоб його називали на семінарі. Учасникам пропонується закінчити фразу: «Ви не повірите, але я...»

На клейких аркушиках учасники записують свої очі¬кування від семінару. Вони прикріплюються на дошці.

2. Формулювання правил семінару

• Бути позитивними;

• говорити по черзі;

• бути активними;

• слухати і чути кожного;

• бути толерантними одне до одного;

• діяти за принципом «тут і зараз».

3. Вправа «Сліпий і поводир»

Мета: вчити довіряти партнерові.

Слово тренера. Дуже важливо в житті вміти довіряти одне одному, і не менш важливо виправдати довіру. Зараз ми попрацюємо в парах: одному учас¬никові зав'яжемо очі, а інший — буде його «поводи¬рем»: він повинен вести «сліпого», допомагати йо¬му долати перешкоди. А потім поміняємося ролями.

Рефлексія:

— Що ви відчували, коли були «сліпим»?

— А коли були «поводирем»?

— У якій ролі вам було важче? Чому?

Ви вчителі, зараз ви є поводирями для ваших уч¬нів у світ знань, вони вам довіряють, і дуже важливо виправдати їхню довіру.

4. Вправа «Анаграма»

Мета: активізувати пізнавальну діяльність учас¬ників.

Перед вами набір букв: ТИЦШВАМО.

Якщо ви правильно їх поєднаєте, то дізнаєтесь, яка тема нашого семінару. (Мотивація.)

Сьогодні ми уточнимо наші знання про мотива¬цію (види мотивів навчання, методи та шляхи моти¬вації навчальної діяльності).

5. Вправа «Пазли»

Мета: уточнити теоретичні знання учасників що¬до визначення поняття мотивації.

На розрізнених аркушиках записані слова, що входять у визначення терміна мотивація. Серед них є зайві (інтелект, активність). Учасники мають правильно скласти визначення й прикріпити на до¬шці.

Мотивація — це спрямованість учня до різ¬нобічної навчальної діяльності.

6. Робота в парах.

А. Визначення мотивів навчання

Мета: уточнити знання про види мотивів на¬вчання.

Одна пара повинна визначити, що саме відносимо до пізнавальних мотивів, друга— до соціальних. Кожна група презентує свою думку.

Підсумкове слово тренера.

До пізнавальних відносимо:

• широкі пізнавальні мотиви, які полягають в орієнтації школярів на опанування нових знань;

• навчально-пізнавальні мотиви, що полягають в орієнтації школярів на засвоєння способів одер¬жання знань;

• мотив самоосвіти, що передбачає спрямованість школяра на самостійне вдосконалення способів здо¬бування знань.

До соціальних відносимо:

• широкі соціальні мотиви — це прагнення одер¬жувати знання, усвідомлення необхідності вчитися, усвідомлення соціальної необхідності;

• вузькі соціальні мотиви полягають у прагненні зайняти певну позицію в спілкуванні з оточенням, ба¬жанні самоствердитися, посісти місце лідера, впли¬вати на інших;

• мотиви соціальної співпраці полягають у тому, що учень не тільки хоче спілкуватись і взаємодіяти з іншими людьми, а й прагне усвідомлювати й аналі¬зувати стосунки з іншими. Цей мотив є основою са¬мовиховання.

Б. Визначення методів та шляхів мотивації навчальної діяльності на уроці

Мета: уточнити методи та шляхи мотивації на¬вчальної діяльності.

Учасники продовжують роботу в парах. Кожна з пар визначає методи або шляхи мотивації навчаль¬ної діяльності, по закінченні роботи — презентація.

Підсумкове слово тренера.

Методи мотивації навчальної діяльності

Емоційні:

• заохочення;

• осуд;

• навчально-пізнавальна гра;

• створення ситуації успіху;

• стимулювальне оцінювання;

• вільний вибір завдання;

• задоволення бажань бути вагомою особистістю.

Пізнавальні:

• опора на життєвий досвід;

• пізнавальний інтерес;

• створення проблемної ситуації;

• спонукання до пошуку алгоритмів рішень;

• виконання творчих завдань;

• використання інтерактивних технологій;

• розвивальна кооперація.

Вольові:

• висунення навчальних вимог;

• інформація про результати навчання;

• формування відповідальності;

• пізнавальне ускладнення (самооцінка діяль¬ності та її корекція);

• прогнозування майбутньої діяльності;

• контрольне оцінювання.

Соціальні:

• розвиток бажання бути корисним;

• спонукання наслідувати сильну особистість;

• створення ситуації взаємодопомоги;

• пошук контактів і співпраці;

• зацікавленість у результатах колективної праці;

• взаємоперевірка.

Шляхи мотивації навчальної діяльності:

• бесіда;

• створення ігрових ситуацій;

• створення ситуацій успіху;

• розвиток пізнавальних інтересів;

• створення проблемної ситуації;

• використання розвивальної кооперації (робо¬та в групах);

• використання творчих завдань;

• використання технології «розумовий штурм»;

• використання методу проектів.

В. Створення образу учня з високою мотива¬цією до навчання

Мета: визначити риси учня з високою мотива¬цією до навчання.

Інструкція. А тепер уявімо учня з високою мо¬тивацією до навчання. Ви можете його намалювати, написати, які якості йому притаманні. Кожна група презентує свій малюнок.

Рефлексія.

— Які почуття переважали, коли ви малювали?

— Чи багато таких учнів у вашій школі?

— Чи можемо ми допомогти створити позитив¬ну мотивацію?

7. Вправа «Рюкзак, м'ясорубка, корзина»

(На малюнках зображено рюкзак, м 'ясорубку, корзину для сміття.)

Інструкція. Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із записами ваших очікувань пок¬ласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому семінарі для се¬бе щось корисне, у м'ясорубку — якщо вам потрібно щось обміркувати, і викинути в корзину, якщо вважає¬те, що нічого корисного сьогодні ви не отримали.

8. Підсумки заняття

Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семі¬нарі, закінчіть думку:

• Сьогодні мене вразило...

• Сьогодні мені згадалося...

• Мені запам'яталося...

• Мене дратувало...

• Мене порадувало...

Кожен обирає і закінчує фразу за власним бажан¬ням.

 

Формування мотивації навчальної діяльнос
Microsoft Word Document 50.5 KB

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Марія (Wednesday, 14 September 2016 13:29)

    Я вам дуже вдячна,адже так мало в мережі такого чіткого та водночас багатого матеріалу

  • #2

    Ірина (Wednesday, 23 November 2016 12:24)

    Як мотивувати дитину до навчання, є поради у №11 журналу "Експеримент"

Новини

День рідної мови

Виставка "Барви осені"

Зустріч з археологом,  доктором історичних наук, членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту в Берліні (1998), провідниймнауковим співробітником відділу археології ранньої залізної доби Інституту Археології НАНУ. Симоненком О.В.

День туризму

Вакантні місця для майбутніх першокласників

У Золотобалківській ЗОШ наявні вакантні місця для  здобувачів освіти у 1 класі у кількості 18 місць.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатись у 1 класі Золотобалківської ЗОШ І-ІІІст.

http://www.la-strada.org.ua/

Національна дитяча"гаряча лінія"

Наша школа нагороджена дипломом  серед сільських шкіл у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Сайт учителя світової літератури

Раєнко В.І.

raenkovita.jimdo.com

Сайт учителя математики

 Кордіс А.О.

matemal.jimdo.com

Адреса:

вул. Шкільна, 13

с. Золота Балка

Нововоронцовський район

Херсонська область.

74214