Методичний бюлетень

ПОРТФОЛІО - СУЧАСНА ФОРМА

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

За останні півтора десятиліття досить помітне міс¬це у педагогічному словнику посіло поняття «портфо¬ліо». Воно прийшло до освітянської галузі із політики та бізнесу, теорії менеджменту (метод портфоліо — performance portfolio or portfolio assessment).

Досить часто чи не основним критерієм оцінюван¬ня роботи педагогів вважається кількість переможців олімпіад та власні перемоги вчителя в різноманітних конкурсах. А якщо переможців олімпіад немає? А якщо не брати участі в конкурсах? Як оцінити якість роботи вчителя? Адже такі вчителі працюють не гірше за інших!

Колеги, експерти тощо зможуть ознайомитися з вашою роботою завдяки портфоліо. Портфоліо набагато докладніше та ґрунтовніше, ніж резюме. У ньому педагог зможе відобразити усі свої професійні досяг¬нення, показати знання і навички, рівень володіння методикою і навіть сучасними інформаційними тех¬нологіями.

Особисте портфоліо стане у пригоді для:

• атестації;

• працевлаштування;

• презентації на батьківських зборах;

• саморозвитку, самоосвіти й підвищення самооцінки.

Будь-яка форма та вигляд створеного портфоліо (паперовий, електронний у формі папки з файлами чи презентації Microsoft Power Point, веб-сайт тощо), крім творчого підходу, потребує ще й певних умінь і знань, необхідних для його створення.

Портфоліо — від англійського терміна portfolio -портфель, тека для важливих документів.

Портфоліо (від франц. porter — описувати, форму¬лювати, нести і folio - аркуш, сторінка) - досьє, збірка досягнень (словник іншомовних слів).

Портфоліо в перекладі з італійської означає «папка з документами», «папка спеціаліста». Це спосіб фіксу¬вання, накопичення й оцінки творчих досягнень.

Портфоліо — 1. Визитная карточка, т. е. сово¬купность сведений о человеке, организации. 2. До¬сье, т. е. собрание документов, фотографий, образ¬цов работ. (Новейший словарь иностранных слов и выражений.)

Портфоліо — 1. Папка для важливих справ, доку¬ментів. 2. Набір документів, зразків робіт, фотографій та ін., які дають уявлення про запропоновані праце¬давцеві (замовникові) можливості, послуги спеціаліс¬та, про його досвід в обраному напрямку. (Український тлумачний словник)

Принципи формування структури портфоліо

Не існує загальноприйнятої моделі портфоліо. Портфоліо вчителя надзвичайно індивідуальне. Окрім цього, значну роль у формуванні портфоліо відіграє специфіка навчальної дисципліни, в рамках якої воно створюється. Проте все ж існують загальні елементи, компоненти портфоліо:

• інформація «від себе» — формулювання педагогіч¬ної філософії педагога, опис використовуваних ме¬тодик, зазначення дисциплін, що розробляються, опис освітніх цілей і завдань;

• інформація «від інших» — відгуки колег, учнів, бать¬ків про курси, навчальні програми, тести, стиль проведення занять, позашкільну діяльність і т. ін;

• приклади навчальних заходів - досягнення учнів, результати дослідницької роботи учнів, приклади есе тощо;

• матеріали, що підкріплюють педагогічні досягнен¬ня вчителя: свідчення співпраці з колегами, що сприяла підвищенню ефективності їхньої роботи; відеозапис типового заняття викладача; матеріали, що підтверджують ефективне використання тех¬нічних засобів навчання, наприклад комп'ютера, аудіо- і відеоапаратури та ін.

 

Приклади структур педагогічного портфоліо

Портфоліо творчої особистості педагога

«В освіті я не випадково або Фоліанти мого успіху».

Фоліант «Я»

1. В освіті я не випадково.

2. Я.

3. Я – переможець.

4. Я – митець.

5. Я – науковець.

6. Я – оратор.

7. Я – друга мама.

8. Я – першопроходець.

9. Я- експериментатор.

10. Я – прагматик.

Фоліант «Я очима інших»

1. Я очима моїх колег.

2. Я очима освітянської громади.

Фоліант «Мої учні»

1. Аналіз успішності з предмета по класах.

2. Галерея досягнень.

3. Творчі доробки учнів (кращі роботи, конкурсні роботи тощо).

Структура мого портфоліо.

1. Титульна сторінка.

2. Мета портфоліо.

3. Творчий звіт.

4. Методичні розробки занять.

5. Методичні доповіді.

6. Матеріали позакласних заходів.

7. Друковані роботи.

8. Матеріали саморозвитку.

9. Матеріали проведених виховних годин.

10. Матеріали дослідницької діяльності студентів.

11. Винагороди і досягнення.

Структура мого портфоліо.

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Особиста карта вчителя.

4. Творча візитка вчителя.

5. Опис системи роботи.

6. Методичні доробки.

7. Позаурочна діяльність.

8. Публікації.

 

Write a comment

Comments: 1

Новини

День рідної мови

Виставка "Барви осені"

Зустріч з археологом,  доктором історичних наук, членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту в Берліні (1998), провідниймнауковим співробітником відділу археології ранньої залізної доби Інституту Археології НАНУ. Симоненком О.В.

День туризму

Вакантні місця для майбутніх першокласників

У Золотобалківській ЗОШ наявні вакантні місця для  здобувачів освіти у 1 класі у кількості 18 місць.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатись у 1 класі Золотобалківської ЗОШ І-ІІІст.

http://www.la-strada.org.ua/

Національна дитяча"гаряча лінія"

Наша школа нагороджена дипломом  серед сільських шкіл у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Сайт учителя світової літератури

Раєнко В.І.

raenkovita.jimdo.com

Сайт учителя математики

 Кордіс А.О.

matemal.jimdo.com

Адреса:

вул. Шкільна, 13

с. Золота Балка

Нововоронцовський район

Херсонська область.

74214